Amniyosentez

AMNİYOSENTEZ

Amniyosentez ultrason klavuzluğunda anne karnından ince ve uzun bir iğne ile amniyon sıvısının (bebeğin içinde yüzdüğü sıvı) alınması işlemidir. Genellikle 16-22 gebelik haftaları arasında yapılır.Normal şartlarda tanısal amnıosentez için lokal anestezik şart değildir…

Alınan sıvıda bebeğe ait dökülen canlı hücreler vardır. Bu hücreler özel bir kültür ortamında 2-3 hafta bekletilerek üretilir. Üretilen hücrelerin kromozomları ayrıştırılır ve görüntülenerek kromozomlar analizi yapılır.

Amniosentez Kimlere Uygulanır:

* İleri anne yaşı(35 yaşın üzerindeki gebelere(tartışmalıdır)

* Daha önce genetik bozukluğu olan bebek doğuranlara

* Anne veya babada kromozom bozukluğu olanlara

* Ailede bilinen genetik hastalık varlığında

* İkili, üçlü veya dörtlü test sonuçları anormal olan gebelere

* Ultrasonda şüpheli ve anormal bulgular saptanan gebelere

Ayrıca tanı vetedavi amaçlı olarak:

-Bebeğin akciğer gelişimini araştırmak amacıyla

-Polihidramniosda (su fazlalığı) bebeğin suyunu azaltmak için

Riskler:

İşlem yapılan her 200-300 kadından 1′inde gebelik kaybı (düşük) olabilir. Hastaların % 2-3’ünde karında kramp tarzı ağrılar, vajenden sıvı sızıntısı veya kanama olabilmektedir ancak çoğunlukla bunlar geçicidir. Çok nadir olarak enfeksiyon gelişebilir. Bazı gebelerde işlem sonrası çok azda olsa sürekli su sızıntısı olmakta ve bu da suyun azalmasına neden olabilmektedir. Amniosentez sonrası oluşan düşüklerin hepsi işleme bağlı değildir. Çok nadirde olsa bebeğin cildinde yaralanmalar bildirilmiştir.

Kan uyuşmazlığı olanlarda (anne Rh-, baba Rh+ ise) amniosentez işleminden sonra anti-Rh antikor içeren koruyucu iğne yapılması gerekir.

Son Söz:::15 hafta sonrası yapılan Amnıosentez hala en sık uygulanan antenatal tanısal tekniktir..