Gebelikte Hepatit

HEPATİT A

     Hepatit A enfeksiyonu genellikle iyi yıkanmamış yiyecek ve içeceklerden bulaşır. Tam olarak kendiliğinden iyileşen bir sarılık türüdür, kalıcı hastalık yapmaz. Taşıyıcılık yaratmaz. Gebelik sırasında geçirilen enfeksiyonun bebekte bir anomali yada sakatlık yaratmaz.

Daha fazla

Gebelikte İdrar Yolu Enfeksiyonu

   Gebelikte böbrek ebatlarında hafif bir büyüme ve böbreğin süzme hızında ve kanlanma miktarında artış izlenir.. Bu değişimler gebenin pozisyonuna göre de değişebilir. Gebelikte böbreklerden besinlerin geri emilimi azalır, kayıplar ortaya çıkar. Az miktarda protein kaybı da son dönemde saptanabilir. Zor doğumlardan sonra idrarda kanama da görülebilir.

daha fazla

Amniyon Sıvısı Ölçümü

Amniyon sıvısı bebeğin içinde bulunduğu sıvıdır. Bazı durumlarda fazlalaşırken, bazı durumlarda azaldığı gözlenir.. Ultrason muayenesinde: amniyon sıvı indeksi yani amniyon sıvısının miktarı belirlenir. Anne karnından uterusun 4 kadrandaki amniyon sıvısı miktarı ölçülür ve toplamı alınır. Toplam ASİ miktarı 5 cm ve altında ise anormal, 5-8 cm arasında ise azalmış kabul edilir. 25cm′den fazla olması ise fazla (polihidramnios) olarak değerlendirilir.

daha fazla…

Amniyosentez

AMNİYOSENTEZ

Amniyosentez ultrason klavuzluğunda anne karnından ince ve uzun bir iğne ile amniyon sıvısının (bebeğin içinde yüzdüğü sıvı) alınması işlemidir. Genellikle 16-22 gebelik haftaları arasında yapılır.Normal şartlarda tanısal amnıosentez için lokal anestezik şart değildir…

Daha Fazla…

4’lü Tarama Testi

Üçlü Teste inhibin-A ölçümünün de eklenmesi ile duyarlılığı daha da artmış olan dörtlü test yapılır. Üçlü testte %60 larda olan güvenilirlik dörtlü testte %80 ‘lere varır. Üçlü test gibi down sendromu, Trizomi 18, nöral tüp defekti’nin bebekte olma riskini belirleyen bir tarama testidir.

daha fazla…